RandyRun English RandyRun Deutsch RandyRun French RandyRun Nederlands RandyRun Español RandyRun Italiano RandyRun Dansk RandyRun Svenska
WoW Gold, FIFA Coins, Keys & GameCards, Accounts, Leveling, ...
143415

Augenblendergroßumhang - Item Level 676

$17.79

Lieferzeit: 0-24 Stunden
 
EU-Server: 
Versand: 
  
 
 
Augenblendergroßumhang
Heroisch Kriegsgeschmiedet
Gegenstandsstufe 676

Wird beim Anlegen gebunden
Rücken
61 Rüstung
+145 [Beweglichkeit oder Stärke]
+217 Ausdauer
Erhöht Eure Tempowertung um +89. (0.99% @ L100)
43 Rüstung
Benötigt Stufe 100
Verkaufspreis: 31 77 16